Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

lid worden

Algemeen.

Een ieder die bij Zwolsche Boys wil voetballen of gebruik wil maken van de trainingsfaciliteiten of die voor of namens Zwolsche Boys activiteiten verricht, dient lid te zijn van de vereniging.

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de betaling van de contributie is geregeld met de penningmeester. Conform de statuten geldt het lidmaatschap voor de duur van (tenminste) een volledig verenigingsjaar, dat wil zeggen van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Iedere speler die uitkomt in de competitie van de KNVB wordt tevens aangemeld als lid van de KNVB.

De ledenadministratie

De ledenadministratie zorgt voor:

  • beheer van de adresgegevens;
  • inning van de contributie;
  • aanmelding bij de KNVB;
  • verstrekking adresinformatie t.b.v. de bezorging van mailing.
Ledenadministrateur: Monique Metselaar

Aanmelding nieuwe leden.

Nieuwe leden dienen zich aan te melden bij de ledenadministratie middels het digitale aanmeldingsformulier. Voor nieuwe leden die ingeschreven staan bij een andere vereniging wordt digitaal een overschrijvingsverzoek gedaan bij de oude vereniging.

Contributie 2018-2019

Categorie speler Incasso per kwartaal
Mini gratis
F-pupil                            2012 gratis
                                         2011 €  19,10
                                         2010 €  38,20
E en D pupil €  38,20
Junior €  50,28
Senior €  64,11
Niet spelend lid €  29,67

Voor wedstrijd spelende leden zijn de bedragen inclusief gebruik wedstrijdkleding (shirt en broekje)

Contributiebetaling.

Betaling van de contributie vindt uitsluitend plaats door middel van automatisch incasso, de contributie wordt dan in maandelijkse termijnen afgeschreven. Mocht dit financieel een te grote belasting voor u zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de penningmeester.

Contributieachterstand.

Spelers met één kwartaal contributieachterstand krijgen een speel- en trainingsverbod. Dit wordt schriftelijk aan de speler meegedeeld. De desbetreffende leider krijgt een kopie. Opheffing van het speel- en trainingsverbod geschiedt na tonen van betaalreçu of afschrift aan het secretariaat.

Wijziging adresgegevens.

Alle wijzigingen van uw adresgegevens dient u per mail of schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.

Opzegging lidmaatschap.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen via het formulier op de website en dient te geschieden vóór 1 juni. Contributie is verschuldigd tot en met het einde van het verenigingsjaar. In bijzondere gevallen kan het Bestuur van Zwolsche Boys hierop dispensatie verlenen.

Leden die naar een andere vereniging willen dienen zich af te melden bij Zwolsche Boys en aan te melden bij de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging zal een digitale overschrijving aanvragen.

Jeugdsportfonds Zwolle

Zwolsche Boys heeft ook contact met het Jeugdsportfonds Zwolle.

Het Jeugdsportfonds geeft kinderen tussen de 6 en 16 jaar de kans toch lid te worden van een sportclub! Kom jij uit een gezin waar niet genoeg geld aanwezig is om jou te laten sporten op een sportvereniging? En ben je tussen de 6 en 16 jaar? Dan kan het Jeugdsportfonds jou misschien wel helpen met het betalen van de contributie en de benodigde sportspullen.

Aanmeldingsformulier Zwolsche Boys

 Competitie
zaterdag 23 maart 2019
14:30 uur

          

VSW 1 - Zwolsche Boys 1

Competitie

zaterdag 23 maart 2019
14:30 uur

SJO JCHW VR1 - SVO VVZ VR1

Contact
Sportvereniging
Zwolsche Boys
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl

Postadres
Postbus 40108
8004 CD Zwolle