Image is not available
Image is not available
Image is not available
LR_zwolsche-boys-header-1
LR_zwolsche-boys-header-4
LR_zwolsche-boys-header-2
header2020
Header_Ajax_tegen_Zwolse_Bo

lid worden

Algemeen.

Een ieder die bij Zwolsche Boys wil voetballen of gebruik wil maken van de trainingsfaciliteiten of die voor of namens Zwolsche Boys activiteiten verricht, dient lid te zijn van de vereniging.

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de betaling van de contributie is geregeld met de penningmeester. Conform de statuten geldt het lidmaatschap voor de duur van (tenminste) een volledig verenigingsjaar, dat wil zeggen van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Iedere speler die uitkomt in de competitie van de KNVB wordt tevens aangemeld als lid van de KNVB.

De ledenadministratie

De ledenadministratie zorgt voor:

  • beheer van de adresgegevens;
  • inning van de contributie;
  • aanmelding bij de KNVB;
  • verstrekking adresinformatie t.b.v. de bezorging van mailing.
Ledenadministrateur: Monique Metselaar

 

 

AANMELDEN (zonder overschrijving)

Je hebt de afgelopen 3 jaar bij geen enkele vereniging als spelend lid ingeschreven gestaan.

Indien je bij Zwolsche Boys wilt komen voetballen, en je hebt de afgelopen 3 jaar niet ingeschreven gestaan als spelend lid bij een andere voetbalvereniging, dan hoef je alleen een aanmeldingsformulier in te vullen.

 

AANMELDEN (met overschrijving)

Heb je de afgelopen 3 jaar als spelend lid ingeschreven gestaan bij een andere vereniging dien je je bij Zwolsche Boys aan te melden met je relatiecode KNVB, deze vermeldt je op het aanmeldingsformulier.

 

AANMELDPROCEDURE:

Je meldt je aan via onze website

Wij sturen je daarna een aanmeldingsformulier Zwolsche Boys en een aanmeldingsformulier vrijwilligerswerk toe met het verzoek om beide formulieren volledig in te vullen.

 

Als alles is ingevuld, dient de volgende info bij de ledenadministratie te worden ingeleverd:

- volledig ingevuld aanmeldingsformulieren Zwolsche Boys+vrijwilligerswerk

- kopie geldig identiteitsbewijs

- pasfoto(digitaal) (niet nodig bij overschrijving)

 

Contributie 2019-2020

Categorie speler Incasso per kwartaal
JO7 gratis
JO8 €  19,48
JO9 t/m JO13 €  38,96
JO15 t/m JO19 €  51,28
Senior €  65,39
35+, 45+ en 65+ €  30,26
Niet spelend lid €  30,26

Voor wedstrijd-spelende leden zijn de bedragen inclusief gebruik wedstrijdshirt. Broekje en sokken zijn tegen een gereduceerd tarief verkrijgbaar via de club.

Contributiebetaling.

Betaling van de contributie vindt uitsluitend plaats door middel van automatisch incasso, de contributie wordt dan per kwartaal afgeschreven. Mocht dit financieel een te grote belasting voor u zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de penningmeester.

Contributieachterstand.

Spelers met één kwartaal contributieachterstand krijgen een speel- en trainingsverbod. Dit wordt schriftelijk aan de speler meegedeeld. De desbetreffende leider krijgt een kopie. Opheffing van het speel- en trainingsverbod geschiedt na tonen van betaalreçu of afschrift aan het secretariaat.

Wijziging adresgegevens.

Alle wijzigingen van uw adresgegevens dient u per mail of schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.

AFMELDEN (zonder overschrijving)

Je stopt met voetballen.

Je wilt stoppen met voetballen en gaat niet bij een andere vereniging voetballen.

Dit dient altijd SCHRIFTELIJK te gebeuren (post of mail) voor 1 juni (opzeggingen aan leiders/trainers worden niet geaccepteerd).

Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.

Schriftelijk opzeggen kan op 2 manieren:

per post: Zwolsche Boys, t.a.v. Ledenadministratie, Westenbergmate 55, 8014 MG, Zwolle.

per mail:  ledenadministratie@zwolscheboys.nl

Opzeggen kan alleen aan het eind van het seizoen, tussentijdse opzeggingen worden niet geaccepteerd.

 

AFMELDEN (met overschrijving)

Je gaat bij een andere vereniging voetballen.

Indien je bij een andere vereniging gaat voetballen moet je je ook schriftelijk (post of mail) afmelden bij de Ledenadministratie (voor 1 juni).

Daarnaast moet je een overschrijvingsverzoek indienen:

  1. Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode
  2. De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging
  3. Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1 juli 2019 (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft).

 

Voordat Zwolsche Boys akkoord voor overschrijving/opzegging geeft worden er een aantal controles uitgevoerd:

-is alle contributie betaald?

-is alle kleding/etc ingeleverd? Er zal dus contact met de desbetreffende leider/trainer opgenomen worden.

Wat is de deadline voor overschrijvingsverzoek?     De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de ‘’nieuwe vereniging’’ is 15 juni 23.59 uur

 

Jeugdsportfonds Zwolle

Zwolsche Boys heeft ook contact met het Jeugdsportfonds Zwolle.

Het Jeugdsportfonds geeft kinderen tussen de 6 en 16 jaar de kans toch lid te worden van een sportclub! Kom jij uit een gezin waar niet genoeg geld aanwezig is om jou te laten sporten op een sportvereniging? En ben je tussen de 6 en 16 jaar? Dan kan het Jeugdsportfonds jou misschien wel helpen met het betalen van de contributie en de benodigde sportspullen.

Aanmeldingsformulier Zwolsche Boys

 GEEN Competitie
tot nader bericht
00:00 uur

      

Zwolsche Boys 1

 GEEN Competitie
tot nader bericht
00:00 uur

     

Zwolsche Boys

Contact
Sportvereniging
Zwolsche Boys
Sportpark: Jo van Marle
Landsheerlaan 44
8016 KH Zwolle
tel: 038 - 4657013
Email: info@zwolscheboys.nl

Postadres
Postbus 40108
8004 CD Zwolle