7 juni 2021: Uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie hierbij uit voor de algemene ledenvergadering van sv Zwolsche Boys op maandag 7 juni 2021. Aanvang 20.00u in het clubgebouw aan de Landsheerlaan. In verband met de Corona maatregelen is vooraf aanmelden verplicht. Er kunnen zich maximaal 35 personen inschrijven en vol is vol.

U wordt verzocht u aan de Covid-maatregelen te houden.

Inschrijven kan via info@zwolscheboys.nl

VOORLOPIGE AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen BLV 8 juli 2020
 4. Financieel jaarverslag seizoen 2020-2021
 5. Vacatures:
  • Secretaris
  • Algemene bestuursleden,
  • Vrijwilligerscommissie
 6. Aftredend en herkiesbaar Penningmeester Nick Schouten
 7. Stand van zaken commissies
  • Kantine cie.
  • Technische cie.
  • Sponsor cie.
 8. Aanpak om de groei van de club te stimuleren
 9. Rondvraag

 GEEN Competitie
tot nader bericht
00:00 uur

      

Zwolsche Boys 1

 GEEN Competitie
tot nader bericht
00:00 uur

     

Zwolsche Boys