16 december: Algemene ledenvergadering

Beste leden,

 

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de ALV van de Zwolsche boys op maandag 16 december 2019. Inloop vanaf 19.00, start om 19.30.

De agenda en de notulen van de Bijzondere Ledenvergadering treft u in de bijlagen aan.

Vooraf aan de vergadering ligt het financieel jaarverslag van seizoen 2018-2019 ter inzage.

In deze vergadering komt een belangrijk punt aan de orde; Hoe kan de Zwolsche boys voort blijven bestaan met zo weinig vrijwilligers?

Op dit moment is een groot knelpunt de onderbezetting van het bestuur; er is geen voorzitter, geen secretaris en te weinig algemene bestuursleden.

Maar ook voor volgend seizoen dreigen er grote problemen; onderbezetting kantinebeheer, geen wedstrijdsecretaris, geen vrijwilligerscommissie meer.

Tevens ontberen wij een contactpersoon voor het vrouwenvoetbal, willen wij het vrouwenvoetbal behouden?

Het is mooi om een beleidsplan te hebben en plannen ter verbetering van de accommodatie, maar zonder mensen die zich willen inzetten voor de

vereniging kunnen wij niet functioneren!

Wij hopen dan ook dat jullie hierover willen meedenken en praten.

Tevens nemen wij afscheid van een aantal gerespecteerde bestuursleden van afgelopen jaren aan wie wij veel te danken hebben.

 

Met vriendelijke en sportieve groet,

 

Het bestuur

 

 

 GEEN Competitie
tot nader bericht
00:00 uur

      

Zwolsche Boys 1

 GEEN Competitie
tot nader bericht
00:00 uur

     

Zwolsche Boys