Resultaten Bijzonder ledenvergadering juli 2019

Resultaten Bijzonder ledenvergadering juli 2019

 

 

Net voor de zomervakantie, in juli van dit jaar is de jaarlijkse bijzondere ledenvergadering geweest.

 

Dat heeft geresulteerd in een aantal hoofdlijnen voor onze vereniging voor de komende tijd.

 

  1. Seniorenvereniging

Al sinds begin dit jaar is een werkgroep bezig geweest met het vaststellen van de koers van onze vereniging voor de lange termijn. Waar willen we met Zwolsche Boys naar toe? De werkgroep heeft een aantal scenario’s opgesteld, die in de werkgroep, op Ledenavonden en in de rest van de vereniging  besproken zijn. Bij al deze besprekingen tekende zich een duidelijk voorkeur af:  we moeten een seniorenvereniging worden. Belangrijkste redenen: we zijn dat al een beetje, we onderscheiden ons daarin van de andere verenigingen en we zijn daar heel goed in.

 

De werkgroep zal deze keuze nu verwerken in een definitief Beleidsplan 2020-2025. Dit Beleidsplan wordt op de Algemene Ledenvergadering in december voorgelegd.

De huidige jeugdteams blijven wel bestaan en jeugd die in de toekomst bij de Boys willen voetballen blijven natuurlijk welkom.

 

  1. Verfraaien accommodatie

Tijdens de vergadering werd de conclusie gesteld dat we de accommodatie wel wat willen verbeteren. In juli is de BLV dan ook akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om na te gaan op welke manier onze accommodatie verfraaid kan worden. Dan gaat het over het clubgebouw maar ook over de buitenruimtes en de aankleding van de velden

De accommodatie immers ons visite-kaartje en in toenemende mate van belang voor je herkenbaarheid en zichtbaarheid.

accommodatie opknappen
schoonmaak

Een werkgroep, met Rob van Veen als trekker, gaat voorstellen ontwikkelen en andere randvoorwaardelijke zaken bekijken. Bert ter Heegde en Richard Teunis zitten ook deze werkgroep.
De werkgroep kan overigens nog meer leden gebruiken, dus bij deze ook de oproep om je hiervoor aan te melden.

 

  1. Samenstelling en taakverdeling bestuur

Tijdens de Ledenvergadering in juli is de samenstelling van het bestuur ingrijpend gewijzigd. Hennie Kenkhuis, Cor van Donkelaar en Peter Oostveen zijn teruggetreden; Mark van Veen en Eveline Blekkenhorst zijn toegetreden. De laatste twee vormen nu samen met Nick Schouten en Daan Klaseboer het bestuur.

Het zal duidelijk zijn dat er sprake is van een onderbemensing van het bestuur, er zitten gewoon te weinig mensen in het bestuur.

Dat heeft dan ook consequenties in mogelijkheden om aan te pakken de komende tijd. Daarmee ook een dringende oproep om te bedenken of je als lid van Zwolsche Boys ook een deel van de bestuursverantwoordelijkheid zou kunnen dragen en je aan te melden.

 

  1. Hoofdveld

In het nieuwe seizoen gaan we Veld 1 weer als ons hoofdveld gebruiken. Zoals iedereen al heeft kunnen zien is de inrichting van dit veld weer aangepast (borden en scorebord) en is ook het veld extra goed onderhouden

 

  1. Vrijwilligersbeleid

Een vereniging als de Zwolsche Boys staat of valt met de inzet van vrijwilligers: van voorzitter tot degene, die zaterdagavond de kantine afsluit … zonder de inzet van hen allen kan de club niet functioneren. Nodig is ook dat iedereen daaraan zijn bijdrage levert. Een vereniging ben je samen.

Iedereen weet dat  … en iedereen erkent dat. Tegelijkertijd moeten we constateren dat er zaken blijven liggen omdat er te weinig handjes zijn. En ook dat er nogal grote verschillen bestaan in de mate van inzet. Er zijn leden die heel veel doen en waarop ook steeds weer een beroep gedaan wordt  èn er zijn leden, die helemaal niets doen. Dat kan zo niet langer!

bardienst

een wedstrijdje fluiten

Dus naast de gezelligheid in de kantine een dringende oproep om ook een bijdrage als vrijwilliger te leveren aan het voortbestaan van onze mooie vereniging.

 GEEN Competitie
tot nader bericht
00:00 uur

      

Zwolsche Boys 1

 GEEN Competitie
tot nader bericht
00:00 uur

     

Zwolsche Boys