Zwolsche Boys zoekt voorzitter

Zwolsche Boys zoekt voorzitter

 

Zwolsche Boys zoekt een nieuwe voorzitter. Na het jubileum vanwege het honderdjarig bestaan in 2018 is de vereniging thans bezig de (nieuwe) koers voor de komende periode vast te stellen. De voorzitter geeft leiding aan de uitvoering van deze koers.

In het huidige seizoen 2018-2019 heeft de vereniging  7 seniorenteams en 10 jeugdteams, waaronder 7 meidenteams in combinatie met ZAC. Het eerste elftal speelt in de derde klasse zaterdagvoetbal. De andere elftallen voetballen gemiddeld op een passend niveau.

De vereniging bespeelt een deel van het  Jo van Marle sportpark, gelegen in Zwolle-Zuid, een wijk van 35.000 inwoners.

 

De Zwolsche Boys is een vitale vereniging. De vereniging heeft ongeveer 300 leden, voornamelijk in de senioren-afdeling. Zwolsche Boys is financieel een zeer gezonde vereniging.

 

De  Taken

De voorzitter geeft in algemene zin leiding aan de vereniging en aan het bestuur van de vereniging. Hij vertegenwoordigt de vereniging extern.

 

De voorzitter heeft als meer specifieke taken:

 • Het voorzitten van de Algemene Ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur
 • Het verder ontwikkelen en actualiseren van het algemene verenigingsbeleid
 • Het fungeren als trekker en aanspreekpunt voor uitvoering van het beleid
 • Het verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de Algemene ledenvergadering

 

Het Profiel

De Zwolsche Boys is op zoek naar een voorzitter, die voor minimaal de statutaire zittingstermijn leiding wil geven aan de verdere ontwikkeling van Zwolsche Boys.  Het voorzitterschap vraagt een tijdsbesteding van ongeveer 8 uur per week. Er wordt intern èn extern geworven.

 

Voor de nieuwe voorzitter geldt onderstaand profiel:

 

 • Heeft ervaring als bestuurder van een vrijwilligersorganisatie
 • Heeft affiniteit met en kennis van het voetballen. Zelf voetballend of gevoetbald hebben is een pré
 • Beschikt over een visie op functie en ontwikkeling van een sportvereniging en op de maatschappelijke positie ervan
 • Beschikt over een natuurlijk gezag en overwicht en over een overtuigend optreden
 • Kan beleidsmatig denken en handelen
 • Beschikt over een hands-on mentaliteit
 • Is van nature geneigd afstemming en samenwerking te zoeken met andere bestuursleden, met de vrijwilligers van de vereniging en met de leden
 • Is in staat verbindend op te treden in bestuur en in vereniging en in staat als bruggenbouwer de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de vereniging te bewaren
 • Vertoont in gedrag en optreden het besef het boegbeeld te zijn voor alle geledingen van de vereniging: prestatie versus recreatie, jeugd versus senioren, jongens/heren versus meiden/dames
 • Is als persoon toegankelijk en benaderbaar. Legt gemakkelijk contact (intern/extern)
 • Heeft uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden en is staat in- en extern de vereniging goed te representeren
 • Beschikt in Zwolle en omgeving over een relevant netwerk dan wel is in staat dat snel op te bouwen. Weet het netwerk goed te benutten

 

De Procedure
Kandidaten, die interesse hebben in deze functie, kunnen van hun belangstelling blijk geven via info@zwolscheboys.nl . Via dit mailadres of Daan Klaseboer (06-82902173) kan ook nadere informatie verkregen worden.
Een commissie uit de vereniging zal de reacties bespreken en in contact treden met de kandidaten. Het is de bedoeling dat de Algemene Ledenvergadering van 2 juli as. de nieuwe voorzitter benoemt.

 GEEN Competitie
tot nader bericht
00:00 uur

      

Zwolsche Boys 1

 GEEN Competitie
tot nader bericht
00:00 uur

     

Zwolsche Boys