2 juli: Bijzondere ledenvergadering

Ledenvergadering op 2 juli

De  Zwolsche Boys houdt op dinsdag 2 juli as. haar Bijzondere Ledenvergadering. Om 19:30 in de kantine.

Het is een belangrijke Ledenvergadering, waar minimaal twee zaken, die voor de vereniging van levensbelang zijn, op de agenda staan: het bespreken van het Beleidsplan 2020-2025, waarin een nieuwe koers wordt voorgesteld,  èn het kiezen van een aantal nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter en secretaris.

Al sinds begin dit jaar is een werkgroep bezig met het vaststellen van de koers van onze vereniging voor de langere termijn. Waar willen we met Zwolsche Boys naar toe? Op een aantal Ledenavonden is deze vraag besproken. Een duidelijke voorkeur tekende zich af.  Op de Ledervergadering moeten we deze voorkeur bespreken en definitief bevestigen. Een ingrijpende beslissing, die iedereen in de vereniging aangaat.

Om de uitvoering van dit Beleidsplan ter hand te nemen, moet er wel een goed Bestuur zijn, dat getalsmatig op sterkte is. Dat is per einde van het lopende seizoen niet meer het geval omdat een aantal leden van het bestuur terugtreedt. Er ontstaat in ieder geval een vacature voor voorzitter, de vacature secretaris is er al langer. De Ledenvergadering kiest de voorzitter in functie. Elders op de site wordt binnenkort nadere informatie geplaatst over de procedure om de vacature van voorzitter in te vullen.
Het invullen van deze vacatures is, opnieuw, van groot belang voor het goed functioneren en voortbestaan van onze vereniging.

Als bestuur roepen we ieder lid van de vereniging op zich de komende weken nadrukkelijk met deze onderwerpen bezig te houden en aanwezig te zijn op de ledenvergadering van 2 juli. De officiële uitnodiging en de gedetailleerde agenda worden uiterlijk 25 juni verstuurd.

Het Bestuur

 

 

 GEEN Competitie
tot nader bericht
00:00 uur

      

Zwolsche Boys 1

 GEEN Competitie
tot nader bericht
00:00 uur

     

Zwolsche Boys